Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Bò chửa còn 1 tháng thì đẻ, có nên cho uống thuốc tẩy giun sán?

Chăn nuôi | Bò chửa khoảng 1 tháng nữa thì đẻ, hỏi thời gian này có nên cho bò uống thuốc tẩy giun sán hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi