Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Cách nào để "cứu" ngan khỏi bị giun kim và nhiễm khuẩn kế phát?

Chăn nuôi | Có 300 con ngan được 30 ngày tuổi, mấy ngày nay, ngan đi ngoài phân lỏng màu đen. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi