Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Cách xử lý nền chuồng cho gà khi dùng men Balasa

Chăn nuôi | Để xử lý nền chuồng dùng vôi bột và vôi nước quét nền chuồng. Vậy khi nuôi gà dùng men balasa có bị ảnh hưởng do vôi không? Nếu bị ảnh hưởng thì cách khắc phục ra sao?

Chăn nuôi |  Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

-Khi dùng VÔI BỘT hoặc VÔI NƯỚC quét một lượt mỏng ở dưới nền chuồng sau đó dùng chất độn chuồng thì không ảnh hưởng tới chất độn chuồng.

-Nguyên nhân: Vì đệm trấu rất dầy, 5-70mm nên không ảnh hưởng đến chất đệm lót.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi