Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | "Cầm" tiêu chảy cho thỏ bằng lá mơ, lá ổi: Đơn giản mà hiệu quả

Chăn nuôi | Thỏ 1-2 tháng tuổi, hắt xì hơi, nóng sốt, bỏ ăn, phân sống, phân lỏng màu đen. Hỏi nguyên nhân và cách chữa trị?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi