Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Cho dê ăn cỏ non: Khiến dê bị đầy hơi, mắc nhiều bệnh

Chăn nuôi | Nguyên nhân và cách khắc phục dê bị đầy hơi, liệt dạ cỏ, tụ huyết trùng?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi