Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Cho vịt tắm khi đang bị bệnh: "Nên hay không"?

Chăn nuôi | Vịt đang bị bệnh có nên cho xuống bể tắm không?

Chăn nuôi | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

  • Vịt bị bệnh không nên chăn thả
  • Nên nhốt vào khu riêng để dịch bệnh không lây lan, để dễ theo dõi các biểu hiện lâm sàng, dễ điều trị và hiệu quả điều trị cao
  • Không cho vào bể tắm có con khỏe.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi