Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Cứu vịt bị "shock" sau khi tiêm vacxin bằng cách nào?

Chăn nuôi | 3500 con vịt 15 ngày tuổi, sau khi tiêm vacxin H5N1 thì ngã ngửa, chân duỗi ra, chết, phân dính hậu môn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi