Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Dê bị lở loét ở bụng và cổ: Dùng thứ này là khỏi ngay

Chăn nuôi | 40 con dê, có hiện tượng bị loét ở vùng bụng và vùng cổ, vết loét có mủ, đã sử dụng thuốc tím. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi