Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Gà bị viêm khớp: Nguyên nhân và cách điều trị

Chăn nuôi | Nuôi 2000 con gà Tân Hồ đã được 60 ngày tuổi, gà bị viêm khớp đã bị 200 con trên tổng đàn. Hỏi nguyên nhân tại sao gà lại bị như vậy và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi