Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Gà cứ chạy xô vào nhau: Nguy cơ mắc viêm vỏ lão rất lớn

Chăn nuôi | Gà 90 ngày tuổi nuôi trong chuồng kín, gà có hiện tượng chạy xô vào nhau. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi