Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Gà thở khò khè, đi phân trắng: Nguyên nhân và cách điều trị

Chăn nuôi | Đàn gà 300 con, đã được 2 tháng tuổi, một tuần nay có hiện tượng thở khò khè, kém ăn, xã cánh, đi ngoài phân trắng loãng, đã bị khoảng 30% đàn, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi