Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Giải pháp thuyết phục chống 'vịt đẻ non'

Chăn nuôi | Gia đình có nuôi một đàn vịt sinh sản được 5 tháng nay, vịt có hiện tượng đẻ non rất nhiều. Hỏi nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng này và cách khắc phục như thế nào để đạt được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi