Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Kỹ thuật chăm sóc để vịt siêu trứng "đẻ đúng thời điểm"

Chăn nuôi | Nuôi vịt siêu trứng đã được 4 tháng, ngoại hình vịt rất đẹp, lông mượt, nhưng lại không đẻ. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi