Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Lợn con bị sa ruột, lồi rốn: Cận cảnh quá trình phẫu thuật

Chăn nuôi | Đàn lợn con được 2 tuần tuổi, thấy có hiện tượng một con bị lồi ở rốn, hiện tượng này ngày càng to và nồi to hơn. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi