Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Mẹo hay: "Cầm" tiêu chảy cho bê con bằng ... lá ổi

Chăn nuôi | Con bê một tháng tuổi bị tiêu chảy phân có mùi tanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Chăn nuôi | Mẹo hay: "Cầm" tiêu chảy cho bê con bằng ... lá ổi

- Nguyên nhân bê bị tiêu chảy

+ Do dối loạn tiêu hóa thay đổi thức ăn đột ngột

+ Ăn nhiều thức ăn thô xanh còn non

+ Thức ăn, nước uống mất vệ sinh

+ Bê bị lạnh quá

- Để khắc phục

+ Dùng lá chát như búp ổi hoặc chè xanh giã lấy nước cho bê uống

+ Hoặc dùng kháng sinh ENROFLOXACIN hoặc OXYTETRACYCLIN hoặc KANAMYCIN

+ Bổ sung MEN TIÊU HÓA, ĐIỆN GIẢI, VITAMIN THUỐC TRỢ SỨC TRỢ LỰC

+ Nếu bê yếu quá cần truyền nước muối sinh lý cho bê

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi