Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Nan giải bệnh Newcastle ghép bệnh đậu ở chim bồ câu

Chăn nuôi | Nuôi 300 con chim bồ câu Pháp, 4 tháng tuổi. Hiện tượng trên đàn chim bị nhiễm Newcastle, đã tiêm kháng thể Newcastle được 3 ngày và chưa kịp dùng vacxin Newcastle thì cả đàn lại bị nổi nốt đậu. Hỏi cách điều trị tiến hành như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi