Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Ngan con bỏ ăn rồi lăn ra chết: Tuân thủ pháp đồ bệnh sẽ khỏi

Chăn nuôi | Có nuôi 1000 con ngan, đã úm đến ngày thứ 15, mấy ngày nay có hiện tượng ủ rũ, không ăn uống gì, xong lăn ra chết, chết với nhiều tư thế, con thì nằm úp, nằm nghiêng, nằm ngửa, trước lúc chết thì bị nóng sốt. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách chữa như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi