Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Phác đồ điều trị bệnh Newcastle ghép đầu đen ở gà

Chăn nuôi | Có 60 con gà thương phẩm, có trọng lượng khoảng 1,5 kg, hai ngày nay gà có hiện tượng xù lông, xã cánh, đi ngoài phân trắng, chân đi không được, kém ăn, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân gà bị sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi