Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Rối loại nội tiết sinh dục ở bò: Nguyên nhân chính do đâu?

Chăn nuôi | Bò cái 2 năm tuổi đã lấy giống được 20 ngày, sau lại động dục trở lại, cho đi lấy giống trở lại nhưng không chịu, bị chảy máu ở âm đạo. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi