Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Tiêm vacxin nhưng gà vẫn bị bệnh: Lý do bất ngờ

Chăn nuôi | Gà được 35 đến 45 ngày tuổi, 2 đàn nuôi ghép lại, chuyển từ mô hình nuôi nhốt sang mô hình nuôi bán chăn thả được 5 hôm. Gà xuất hiện hiện tượng lù rù, đã chết mất 2 con, gà đi ngoài phân trắng, phân nhớt, phân xanh, phân vàng sáp, phân có máu tươi. Đã làm vacxin cho gà. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi