Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Trị bệnh cầu trùng ghép bại huyết cho thỏ

Chăn nuôi | Thỏ con đi phân lỏng, sưng mặt, yếu dần rồi chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi