Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Tức tốc tìm cách chữa bệnh thương hàn cho bò mang thai

Chăn nuôi | Bò đang mang thai, có hiện tượng phân lỏng sệt, màu xám đen, có lẫn máu. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi