Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Virus dịch tả "ghé thăm" đàn vịt thì phải khắc phục thế nào?

Chăn nuôi | 1.000 con vịt được 20 ngày tuổi, 6 ngày nay, có khoảng 100 con có hiện tượng hen khẹc, đi loạng choạng, ngã ngửa, xù lông sã cánh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi