Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Viêm lỗ huyệt: "Mầm mống" gây nên bệnh Gumboro ở gà

Chăn nuôi gà | 120 con gà được 25 ngày tuổi, mấy ngày nay thấy gà có hiện tượng ủ rũ, bỏ ăn, sốt cao, đi ngoài phân trắng loãng, đã bị cả đàn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi