Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi bò | Bò bị ho, chảy nước dãi: Triệu chứng không thể coi thường

Chăn nuôi bò | Bò bị ho, chảy nước dãi là bị bệnh gì và cách chữa như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi