Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi bò | Cách xử lý khi bò mẹ không cho con bú

Chăn nuôi bò | Con bò nái không cho con bú. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi