Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi bồ câu | Cách bổ sung khoáng chất cho bồ câu non

Chăn nuôi bồ câu | Bồ câu 1 tháng tuổi bị liệt chân, 2 tuần trước có tiêm vacxin ND-IB. Hỏi nguyên nhân và cách chữa?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi