Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi dê | Chống nóng cho vật nuôi: Không phải quạt nào cũng mát

Chăn nuôi dê | Tôi nuôi một đàn dê 50 con, làm thế nào để chống nóng cho dê trong những ngày oi bức như thế này. Lắp quạt trần trong chuồng dê được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi