Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi dê | Thời điểm bổ sung canxi cho dê nái thích hợp nhất

Chăn nuôi dê | Dê mẹ thì nên được bổ sung canxi vào thời điểm nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi