Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Có thể nuôi nhiều lứa gà trong cùng một cơ sở chăn nuôi?

Chăn nuôi gà | Đàn gà có 100 con, trong đó 40 con được 1 tháng tuổi, 60 con 1 tuần tuổi, muốn làm vacxin cho đàn gà, thì làm như thế nào? Làm thế nào để phòng bệnh cho gà trống khi muốn nuôi làm giống?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi