Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Dấu hiệu nhận biết gà bị cầu trùng ghép nhiễm khuẩn kế phát

Chăn nuôi gà | Gà được 87 ngày tuổi, đi ngoài phân trắng, có thỏi đỏ ở giữa. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi