Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Gà bị bệnh đậu cách chữa bằng "lá cây và rượu"

Chăn nuôi gà | Đàn gà 200 con 1 tuần nay có 80 con có hiện tượng bị ránh ở mắt, hạt to như hạt ngô, mổ ra như bã đậu, ngoài ta không có biểu hiện nào khác. Hỏi có phải gà đã mắc bệnh đậu hay không? Nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi