Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Gà đã bị Gumboro thì còn cần tiêm vacxin hay không?

Chăn nuôi gà | Gà đã bị Gumboro thì sau khi khỏi bệnh có cần tiêm vacxin phòng bệnh này nữa hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi