Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Gà mái "béo quá hóa lú": Làm sao khắc phục?

Chăn nuôi gà | Gà Đông Tảo đã đẻ lứa đầu nhưng sau đó đẻ thất thường, nhiều con không đẻ, gà vẫn ăn uống bình thường, béo tốt. Hỏi cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi