Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Khắc phục gà bị cầu trùng ghép nhiễm vi khuẩn Salmonella

Chăn nuôi gà | Gà 50 ngày tuổi gầy yếu, bỏ ăn, phân sáp màu vàng, phân xanh. Hỏi gà bị bệnh gì và cách chữa thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi