Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Không kịp trở tay vì gà bị bệnh tụ huyết trùng

Chăn nuôi gà | 400 con gà thương phẩm, gà có hiện tượng bỏ ăn, chết đột ngột, mào thâm, mổ khám thấy mật sưng to. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi