Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Kinh nghiệm nuôi gà trên cát

Chăn nuôi gà | Cát đen là nguyên liệu ông Vườn dùng để làm chuồng gà. Sân cát là nơi gà kiếm ăn, khi gà ăn không tránh khỏi làm rơi vãi thức ăn và nước uống do cát thoát nước nhanh, nên bề mặt sân luôn khô ráo.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi