Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Loại thuốc "đánh bật" bệnh Newcastle ghép nhiễm khuẩn kế phát ở gà

Chăn nuôi gà | 30 con gà Ai Cập được 600gr/con, hơn 1 tuần nay, gà có hiện tượng xã cánh, nóng sốt, khò khè, mắt có mủ, gà gầy đi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi