Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Mẹo úm gà con mới nở hiệu quả nhất

Chăn nuôi gà | 100 con gà con mới mua về, sau 1 đêm úm thấy trấu ướt hết, gà cũng bị ướt và chết. Hỏi phải khắc phục ra sao?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi