Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Muốn gà khỏe mạnh, 3 loại vacxin nhất định phải dùng

Chăn nuôi gà | Gà nhiều lứa tuổi, muốn tiêm vacxin cùng 1 lúc có được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi