Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Nguyên nhân khiến gà bị bệnh viêm đường hô hấp trên?

Chăn nuôi gà | Gà được 15 ngày tuổi, phát hiện có 1 con bị chết, nước mũi chảy ra có dịch màu đỏ, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi