Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Quy trình tiêm vacxin cho gà

Chăn nuôi gà | Nuôi gà với quy mô 1.000 con, muốn hỏi chuyên gia về lịch trình tiêm vacxin và cách cho gà ăn cụ thể?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi