Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | "Sưởi ấm" cho gà Lạc Thủy trong thời tiết nóng như thế này có cần thiết?

Chăn nuôi gà | Nuôi 500 con gà Lạc Thủy thương phẩm, cách chăm sóc, thức ăn và tiêm phòng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Thời tiết nóng như hiện nay có cần phải sưởi ấm cho gà hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi