Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Triệu chứng điển hình của gà bị bệnh cầu trùng

Chăn nuôi gà | Nuôi gà được 20 ngày tuổi, ăn uống bình thường. Hiện tại có một số con đi ngoài phân ra máu màu đỏ đô, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Chăn nuôi gà | Phòng trị gà bị bệnh cầu trùng:

+ Điều kiện gây bệnh là thời tiết mưa ẩm kéo dài, chất độn chuồng ẩm

+ Dùng thuốc ESB3 hoặc AMPRURIUM hoặc  COCCIMAX hoặc COCCISTOP

+ Thay chất độn chuồng, luôn giữ chất độn chuồng khô và sạch

+ Tăng cường vệ sinh phòng bệnh

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi