Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi gà | Tự nhiên tự lành gà chết đột ngột: Lý giải hiện tượng?

Chăn nuôi gà | 300 con gà có hiện tượng chết đột ngột, biểu hiện mào thâm, đi ngoài phân trắng có bọt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi