Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi giun | Nuôi giun quế: Dùng "phân chó" có được không?

Chăn nuôi giun | Nuôi giun quế nhưng không có phân trâu và phân bò. Hỏi có thể dùng phân chó làm thức ăn nuôi giun quế không?

Chăn nuôi | Với câu hỏi trên, chuyên đã tư vấn như sau:

+ Phân nuôi giun quế tốt nhất là phân trâu, bò , lợn . Nếu không có thì nuôi bằng phân dê, không nuôi bằng phân chó

+ Ủ hoai mục PHÂN CHUỒNG trộn vào cho giun quế ăn là tốt nhất

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi