Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Để lợn nái "mẹ tròn con vuông" cần làm những việc tối quan trọng này

Chăn nuôi lợn | Lợn nái có chửa 110 ngày, lợn sốt cao 40 độ, ăn kém, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi