Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Khắc phục bệnh viêm phổi màng phổi cho lợn

Chăn nuôi lợn | Lợn con 25 ngày tuổi, biểu hiện thở hóp bụng, sốt, bị 3 ngay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Chăn nuôi lợn | Khắc phục bệnh viêm phổi màng phổi cho lợn

- Dùng thuốc AMOXICILLIN hoặc ENROFLOXACIN tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 – 5 ngày
- Dùng thuốc CAFEIN + VITAMIN B1, C tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 – 5 ngày
- Dùng thuốc ANALGIN tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 – 5 ngày
- Dùng thuốc CATOSAL 10% tiêm bắp 1 lần/ ngày/ 3 ngày
- Dùng chất điện giải GLUCO - C + VITAMIN tổng hợp, uống 3 lần/ ngày/ 5 ngày

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi