Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Khắc phục lợn bị bệnh suyễn bằng cách nào?

Chăn nuôi lợn | 8 con lợn thương phẩm được hơn 2 tháng tuổi, có hiện tượng ho khan, đã bị 10 ngày nay, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi