Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi lợn | Làm sao cho lợn nái đẻ nhiều con?

Chăn nuôi lợn | Thâm canh tốt đàn lợn nái để tăng số lứa đẻ/năm, tăng số lượng và chất lượng lợn con trong một lứa là rất cần thiết trong chăn nuôi lợn nái hiện nay. Vậy bí quyết nào giúp lợn nái đẻ nhiều con?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi